മർമ്മരങ്ങൾ

Scheduled on

Saturday 12:30 am 12:40 am
Saturday 12:00 pm 12:10 pm
Friday 6:30 pm 7:00 pm
Thursday 1:30 pm 1:40 pm
Wednesday 1:30 am 1:59 am
Tuesday 9:30 am 9:40 am
Monday 11:30 pm 11:40 pm

Tagged as:

Written and Directed by Subin PJ
Narration by Neerja John
നമ്മുടെ ശാലോം റേഡിയോയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഗീത അനുഭവം. ദൈവവും,പ്രകൃതിയും, മനുഷ്യനും എല്ലാം സമന്വയിക്കുന്ന ഒരു സംഗീതാർച്ചന…


Read more

Shalom Radio

Current track
TITLE
ARTIST

Background