മിഷൻ കാഴ്ചകൾ

Scheduled on

Sunday 11:30 am 12:00 pm
Saturday 11:30 pm 11:40 pm
Friday 2:00 am 2:30 am
Thursday 8:30 pm 8:40 pm

Tagged as:
അവതരണം : റവ. ഫാ. ജോസ് അയങ്കനാൽ MST

നിരക്ഷതയും ദാരിദ്ര്യവും നിത്യദുഃഖമായി മാറിയ ജനതകൾക്കിടയിൽ സന്യസ്തരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലെ ചില കാഴ്ചകൾ…

 


Read more

Shalom Radio

Current track
TITLE
ARTIST

Background