മരിയവീഥി

Scheduled on

Sunday 12:00 pm 12:10 pm

Tagged as:
അവതരണം : കർമ്മലീത്ത സഭാംഗമായ റവ. ഫാ. പയസ് കണ്ടെത്തിൽ

മനസ്സിന് ആശ്വാസമാകാൻ ഈശോ മനുഷ്യന് സമ്മാനിച്ച മാതാവ്. ഓരോ ദേശത്തും കാലത്തും ജനതക്കും അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മാതൃഅനുഭവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണം…


Read more

Shalom Radio

Current track
TITLE
ARTIST

Background