മിഷൻ കാഴ്ചകൾ

Scheduled on

Thursday 10:00 am 11:00 am

Tagged as:
PRESENTED BY FR.SHIJO MEPPILLY CSSR                                                                           അവതരണം : റവ. ഫാ. ബിജു വള്ളിപ്പറമ്പിൽ V  C   FR.SHERIN CHERANTHURUTHI OFM CAP        

നിരക്ഷതയും ദാരിദ്ര്യവും നിത്യദുഃഖമായി മാറിയ ജനതകൾക്കിടയിൽ സന്യസ്തരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലെ ചില കാഴ്ചകൾ…

 


Read more

Shalom Radio

Current track
TITLE
ARTIST

Background